Świadczymy usługi w zakresie wycen następujących rodzajów nieruchomości:
 
- wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
- wyceny nieruchomości lokalowych
- wyceny lokali użytkowych
- wyceny nieruchomości komercyjnych (lokale handlowe, przemysłowe, użytkowe, biurowe)
- wyceny nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oraz zabudowanych
- wyceny nieruchomości zabytkowych
- wyceny nieruchomości sanatoryjnych
- wyceny nieruchomości rolnych i leśnych
- wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebności)
- wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. Posiadam - Certyfikat o numerze 43/2010 "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych". Wydany przez PFSRM oraz ZBP
- doradztwo prawne oraz ustalanie stanów prawnych nieruchomości
 
Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim:
 
- banki
- osoby fizyczne
- jednostki samorządu terytorialnego
- przedsiębiorstwa
- pośrednicy nieruchomości
 
Wykonywane przez nas operaty szacunkowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:
 
- zabiezpieczenie kredytów bankowych
- podziału majątku
- ustalania ceny sprzedaży
- ubezpieczeniowych
- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
- aktualizacji stawek czynszów
- ustalania podatku od spadków i darowizn
 
Ponadto świadczymy usługi z zakresu analiz rynku nieruchomości, wizji lokalnych oraz ekspertyz technicznych przeprowadzanych na nieruchomości.

 

 

 

 

 

pawel-makowski.pl - wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca nieruchomości i wycena nieruchomości - Warszawa, Piaseczno