Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego w podziale na rodzaje rynków i rodzaje nieruchomości:
 
RYNEK WTÓRNY

Nieruchomość lokalowa
 
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- rzut poziomy lokalu z powierzchniami pomieszczeń (opcjonalnie)
- umowa przedwstępna (opcjonalnie)
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal spółdzielczy)
- aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
- umowa przedwstępna (opcjonalnie)
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom)
 
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- pozwolenie na budowę
- pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
- fragment projektu technicznego zawierający ogólny opis techniczny budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
- umowa przedwstępna (opcjonalnie)
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka)
 
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
- umowa przedwstępna (opcjonalnie)


 
RYNEK PIERWOTNY
 
Nieruchomość lokalowa
 
- aktualny odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
- wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
- pozwolenie na budowę
- przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z developerem (spółdzielnią mieszkaniową)
- kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie)
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom)
 

- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- pozwolenie na budowę
- przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z developerem
- fragment projektu technicznego zawierający ogólny opis techniczny budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
- kosztorys budowlany

 
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal spółdzielczy)
 

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
- odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
- kopia umowy przedwstepnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka)
 
- wypis z rejestru gruntów
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- odpis z księgi wieczystej
- mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
- kopia umowy przedwstepnej (w przypadku podpisania takiej umowy)
 

 

 

 

pawel-makowski.pl - wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca nieruchomości i wycena nieruchomości - Warszawa, Piaseczno